Історія створення перших народних безплатних сільських бібліотек на території нинішнього Щорського району сягає 1891 року, коли 09 травня священиком М. Архангельським була відкрита безплатна народна бібліотека при Свято-Троїцькій церкві села Хотуничі, а у 1899 році її відділення при церкві Різдва Богородиці у с. Старі Боровичі.

По лінії Городнянського повітового земства сільські безоплатні народні бібліотеки почали відкриватися з 1897 року, після прийняття у 1894 році Чернігівським губернським земським зібранням постанови «… в ознаменование бракосочетания Его Императорського величества Николая ІІ» про асигнування на цю справу 600 000 руб.

У 1897 році були відкриті Новоборовицька та Староруднянська бібліотеки.

Із звіту Чернігівської губернської земської управи за 1902 рік дізнаємось про відкриття в цьому році бібліотеки у Жовіді.

У 1905 році серед інших виділяється бібліотека в Коржовці (Сновськ, потім Щорс). Вона, як говориться в доповіді Городнянської земської управи, розміщена в особовому приміщенні, добре устаткована і лише в одній їй є окремо бібліотекарка. І далі – що стосується Сновської бібліотеки, то» … ввиду особого ея положення и трат на неё со стороны Комитета трезвости» Управа визнає необхідним виділення асигнувань для неї в 200 крб.

Але з аналізу стану справ безплатних бібліотек-читалень, здійсненому повітовою земською управою в 1909 році, виходить, що Коржовська (Сновська) бібліотека, яка через декілька років послужить прикладом роботи, за останній час не поповнювалась новими книгами.

Крім неї не надходили книги в В. Щимельську, Жовідську, Хотуницьку та Кучинівську бібліотеки, поповнились же книгами за останні роки Н. Боровицька, та Старо-Руднянська. Таким чином, в 1909 році на території нинішнього Щорського району було 7 безплатних бібліотек-читалень, деякі з них відкриті за 10 років до того.

Архівні матеріали 1912 року свідчать, що бібліотеки не отримували періодичні видання, поповнення книгами відбулось лише за останні 2 роки, та й то в незначній кількості. В Коржовській бібліотеці налічується 697 прим. книг – це 3-тє місце в Городнянському повіті. За кількістю передплатників вона на другому місці – 155 чоловік, книговидача в неї найбільша – 4406 прим. (на 3-ому місці по книговидачі Кучинівська бібліотека – 1074 прим.)

В цьому році землевласницею села Смяч М.Й. Писаревою пожертвувано 200 крб. для відкриття бібліотеки в с. Смяч. Управа, приймаючи дар, висловила їй вдячність від земства і приймає рішення про відкриття бібліотеки з 1 січня 1913 року.

Опісля революції 1917 року розпочався новий етап в розвитку бібліотечної справи на Щорсівщині. Мережа бібліотек в 1919 році склала три районі бібліотеки в волостях (Сновська, Н. Боровицька, Старо-Руднянська), Жовідська бібліотека підвищеного типу, хати-читальні.

Документи 1921 року засвідчують складні умови роботи Старо-Руднянської бібліотеки та хати-читальні, відсутність окремих приміщень; фонд бібліотеки – 333 примірники., хати-читальні – 67. Цього року кількість бібліотек в бібліотечних районах нинішньої Щорсівщини складала: Сновський – 8, Ново-Боровицький – 5, Старо-Руднянський – 3. Роботу гальмують відсутність окремих приміщень, палива, освітлення, потрібних книг і газет.

У 20-ті роки неодноразово відмічається змістовна робота Жовідської сільської бібліотеки.

У 1922 році в Старо-Руднянській волості була одна районна бібліотека та 9 хат-читалень: Камська, Хотуницька, Петрівська, Руднянська, Грязненська, Конотопська, Смяцька, Хрипівська, Півнівська, діяльність яких обмежена.

У звіті про бібліотечну роботу в повіті за грудень 1922 року відзначалось, що фонд бібліотеки не поповнювався 2 роки, ведеться «Чистка от вредной литературы», відсутня оплата праці і кошти на поповнення бібліотек.

1925 року Сновська бібліотека налічувала 6787 книг. В 1932 році вона підготувала для колгоспників 5 пересувних бібліотек, книжковий фонд яких поповнили робітники і службовці міста.

За роки Великої Вітчизняної війни бібліотечні фонди були знищені. Уже в перші місяці після визволення Щорсівщини здійснюються заходи по відновленню роботи районної бібліотеки. Багато книг зібрали мешканці міста, до 2-х тисяч екземплярів надіслала Читінська обласна бібліотека. В бібліотеці на той час працювали 2 бібліотекаря.

З 1946 року почали відкриватись бібліотека в селах району.

У 1947 році в нашому місті відкрилась дитяча бібліотека.

На 01.01. 1947 року книжковий фонд бібліотеки для дорослих налічував 5 тис. прим. За рік (1948) фонд збільшився вдвічі. 7 вересня 1959 року бібліотеці присвоєно звання культосвітнього закладу відмінної роботи.

Районна бібліотека була методичним центром по керівництву сільськими бібліотеками району, яких налічувалось 33.

14 січня 1978 року в районі здійснена централізація масових бібліотек.

в 1984 році діяльність Щорської централізованої бібліотечної системи комплексно перевіряла комісія Міністерства культури України, підсумки перевірки заслуховувались на колегії Міністерства, яка схвалила роботу ЦБС, прийняла рішення про виділення бібліобуса.

9 квітня 1985 року Кабмін УРСР прийняв постанову про присвоєння ЦБ імені 40-річчя Перемоги.

На 01.01.2012 року Щорська ЦБС має 22 сільські бібліотеки-філіали. Її фонд 256,1 тис. примірників, читачів – 13,1 тис.

Кiлькiсть переглядiв: 116